Jak sprawdzić klasę gruntu?

Jeśli chcesz sprawdzić klasę ziemi w internecie bez wychodzenia z domu, to na szczęście jest już taka opcja. Nie jest to do końca super prosta sprawa, ale dla chcącego nic trudnego.

Niektórzy próbują znaleźć klasę bonitacyjną działki na geoportalu, jednak tam takich informacji nie ma. Klasę ziemi rolnej i każdej innej działki można natomiast sprawdzić na stronie Systemie Informacji Przestrzennej.

Niestety nie ma jednej strony na której można wszystkiego się dowiedzieć. System informacji przestrzennej podzielony jest na województwa, gminy, a niekiedy nawet i pojedyncze miejscowości, a do każdej jednostki przypisana jest inna strona internetowa.

Np. Województwo Lubelskie: https://gis.lubelskie.pl/portal/apps/webappviewer/index.html?id=08fe1a9eadb24798b59a85dd630a411b

Jak sprawdzić klasę bonitacyjną działki w innym województwie, albo miejscowości? Wystarczy w wyszukiwarce wpisać „System informacji Przestrzennej” i dopisać nazwę województwa, bądź gminy np. „system informacji przestrzennej śląskie” , albo np. „system informacji przestrzennej puck”.  Najprawdopodobniej traficie na adresy w stylu puck.e-mapa.net, sip.piekary.pl , albo jeszcze coś innego podobnego.

Samo sprawdzenie klasy bonitacyjnej gruntu, to już trochę klikania. Np. na podanej wyżej mapie województwa lubelskiego wystarczy w liście warstw zaznaczyć „Rolnictwo i Środowisko” oraz „Mapa glebowo rolnicza” i już nam sie pokazują wszystkie informacje na mapie. Klasę gruntu dla konkretnej działki sprawdzamy poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy na działkę i czytamy „nazwa kompleksu” i „typ kompleksu”. W tym przypadku będziemy mieć opis i klasę ziemi wg przydatności rolniczej gleb na gruntach rolnych i użytkach zielonych, tzn. w skali od 1-14 i od 1z do 3z. Dodatkowo znajdziemy tam rodzaje i gatunki gleby na działce – wszystkie parametry opisane w wikipedii pod podanymi adresami:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mapy_glebowo-rolnicze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kompleksy_przydatno%C5%9Bci_rolniczej_gleb

Ogólnie, to w każdym systemie informacji przestrzennej szukajcie warstwy w stylu „mapa glebowo rolnicza” albo „Ewidencja gruntów/Kontury klasyfikacyjne” albo jeszcze coś całkiem innego. Niestety sprawdzenie klasy gruntu dla każdej gminy może być trochę inne, ale jest to możliwe, więc powodzenia.

Oczywiście standardowo można udać się do Starostwa Powiatowego i wybrać mapkę zasadniczą dla konkretnej działki. Tam oczywiście też znajdziemy klasę bonitacyjną ziemi, ale w tym wypadku za dodatkową opłatą (kilkanaście złotych).

powodzenia