Ile ton cebuli z hektara?

Ile cebuli można zebrać z jednego hektara? Odpowiedź nie jest oczywista, bo zależy od wielu parametrów, ale można przyjąć, że średnia w Polsce z lat 2011-2017, to ok 24 tony z hektara.

Średnie zbiory cebuli z hektara w Polsce dla poszczególnych lat:

2011-2014:  25,3 tony / hektar
2015: 21,9 tony / hektar
2016: 24,5 tony / hektar
2017: 25,7 tony / hektar

Oczywiście są gospodarstwa, gdzie plon cebuli z hektara wynosi nawet ponad 100 ton, ale trudno byłoby przyjąć w biznesplanie takie liczby na pierwsze lata uprawy bez dużego rozeznania i doświadczenia w temacie.

Dla porównania informacje ile ton cebuli z hektara zbiera się średnio w USA:

2011-2014:  22,3 tony / hektar
2015: 21,8 tony / hektar
2016: 24,5 tony / hektar
2017: 23,8 tony / hektar

Łatwo więc zauważyć, że średnie zbiory cebuli z hektara są porównywalne.